Onderzoek

Onderzoek


Democratische Dialoog is nauw verbonden met onderzoeksprojecten.

Zo werd in het kader van de Interdisciplinary Research Programme (IRP) het onderzoeksproject DeBeST of voluit Democratic Empowerment of Brussels Education, Students and Teachers opgestart.

In samenwerking met BRIO, de VUB-onderzoeksgroepen TOR en BILD (Brussels research centre for Innovation of Learning and Diversity), de lerarenopleiding van VUB (IDLO) en het kenniscentrum Urban Coaching & Education (UC&E) van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) trachten de onderzoekers een beter begrip te krijgen van polariseringsprocessen in middelbare scholen in de Brusselse regio die leidden tot extremismen en om aan leerkrachten en leerlingen praktijken en instrumenten aan te kunnen reiken om het omgaan met diversiteit en sociale cohesie te bevorderen.

Hierbij bestudeert Democratische Dialoog diverse conflict resolutie programma’s teneinde een mogelijke conflicthantering aan te bieden om etnisch en religieus geïnspireerde conflictsituaties in het grootstedelijk onderwijscontext tegen te gaan.

Met wie hebben we al samengewerkt?