Visie en Missie


Wat willen we bereiken?

Visie en Missie

Diversiteit in waarden en levensbeschouwing stelt onze samenleving voor nieuwe uitdagingen. Scholen, organisaties en bedrijven zijn plaatsen waar verschillende visies en opinies samenkomen. Dit maakt dat sommige thema’s erg omstreden worden en het niet altijd eenvoudig is om hiermee constructief om te gaan.

Betrokken partijen missen soms de nodige tools om gevoelige onderwerpen te bespreken, waardoor ze tot weerstand of conflict kunnen leiden of gewoon onder de mat worden geveegd.

Het Kenniscentrum ‘Urban Coaching & Education’ van de Erasmushogeschool Brussel startte vanuit deze nood in 2015 met het project ‘Democratische Dialoog’.

Met een open en opbouwende dialoog kan je zulke situaties immers ombuigen tot een verrijkend en verbindend leermoment. Democratische Dialoog ondersteunt scholen, organisaties en bedrijven in het voeren van een constructieve dialoog over gevoelige en controversiële thema’s via workshops, studiedagen en trajecten op maat.

Daarnaast wil Democratische Dialoog de dialoogprincipes op een duurzame manier implementeren in het huidige curriculum en alle leerkrachten van morgen handvatten aanreiken om een constructieve dialoog te faciliteren.

Samen met (internationale) partnerorganisaties zoals Evens Foundation, Kenniscentrum Sociaal Europa en Brio Brussel werkt Democratische Dialoog (onderzoeks)projecten uit en lanceert initiatieven om dit doel te bereiken.

Met wie hebben we al samengewerkt?