Coaching

Coaching


Centraal binnen dit project staat het opstarten van een constructieve dialoog wanneer deze vanwege verschillende redenen vastloopt. Vaak betreft het een zeer specifieke context waarin verschillende groepen steeds minder bereid zijn tot gesprek.

De dialoogcoaches passen tijdens sessies en trajecten situatie-specifieke communicatietechnieken en werkvormen toe en proberen een constructieve attitude te (her)installeren zodat de dialoog weer op gang kan komen.

Democratische dialoog werkt met verschillende communicatietechnieken en experten in 1 of meerdere levensbeschouwingen. Afhankelijk van de vraag, nood en context, worden de juiste expert(en) ingezet en wordt een coachingstraject opgesteld.

De dialoogcoaches werken rond het versterken van communicatievaardigheden, o.a. aan de hand van:
• Interculturele communicatie
• Socratische methode
• Argumentatieleer
• Geweldloze communicatie, e.a.

De coaches kunnen inhoudelijk kennis verschaffen over de volgende thema’s:
• Levensbeschouwingen
• Maatschappij
• Beeldvorming
• Radicalisering, e.a.

Daarnaast biedt Democratische Dialoog een interactieve lezing rond misconcepten over islam aan. In deze lezing kunnen deelnemers kennismaken met de basisideeën, historische ontwikkeling en geografische diversiteit binnen de islamitische godsdienst.

Ten slotte kunnen deelnemers beroep doen op een vorming rond ‘deradicalisering’, waarin men kennismaakt met de verschijningswijzen en bestrijdingsvormen van radicalisering. Na deze vorming krijgen de deelnemers zeer concrete tips & tricks om zelf actie te ondernemen.Met wie hebben we al samengewerkt?